POIR.03.04.00-24-0516/20

Projekt:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla: MAVEX-REKORD VASUTI JARMU ES ALKATRESZ GYARTO, FORGALMAZO ES INGATLANFORGALMAZO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

oś priorytetowa 3   Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

działanie 3.4         Dotacje na kapitał obrotowy.

 

W ramach projektu nasza firma zobowiązuje się osiągnąć wartość wskaźnika rezultatu: liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa” na poziomie określonym we wniosku.

 

Wartość projektu: 124 333,62 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 124 333,62 zł


Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 znajdują się na stronie https://www.poir.gov.pl/

dotacje unijne