Nasze uprawnienia i posiadane certyfikaty

Od wielu lat inwestujemy w naszą wiedzę i doświadczenie, co potwierdza wiele przyznanych nam certyfikatów:

 • uprawnienia TDT do wytwarzania i naprawy urządzeń dźwignicowych (nr TDT-M/N-57/09)
 • uprawnienia spawalnicze TUV/ TDT
 • uprawnienia konserwatorów urządzeń dźwignicowych w zakresie mechanicznym i elektrycznym
 • uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu
 • uprawnienia w zakresie naprawy, konserwacji, eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektroenergetycznych
 • wzór użytkowy na „Kolejowy Pociąg Sieciowy”
 • świadectwo typu na przyczepę warsztatową PWM-15-W/02
 • świadectwo typu na modernizowany pociąg sieciowy WM-15P.00
 • świadectwo typu na wózek motorowy WM-15A/ST
 • świadectwo typu na platformę zagłębioną ZPA-10/M
 • świadectwo typu na przyczepę PWM-10MWST
 • świadectwo typu na wózek motorowy WM-15A/MB z zabudowanymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu

Z wybranymi certyfikatami można zapoznać się tutaj

dotacje unijne