Produkty i usługi

        Działalność firmy koncentruje się głównie na realizacji zamówień pozyskiwanych od PKP i przedsiębiorstw zrzeszonych w strukturach PKP, prywatnych przedsiębiorstw i instytucji prowadzących własny transport kolejowy i posiadających pojazdy szynowe oraz od firm prowadzących technologię napraw taboru kolejowego jak np. Zakłady Taboru zrzeszone w PKP CARGO SA.


        Tradycyjnie są to modernizacje, naprawy główne i naprawy rewizyjne pomocniczych, i specjalnych pojazdów szynowych takich jak: wózki motorowe: WMB-10, WM-15A oraz ich odmiany, pociągi sieciowe:  WM-15P, PS 00, PUSiO oraz ich odmiany, przyczepy do wózków motorowych: PWM-15, PWM-10 , lokomotywy spalinowe: 401Da , 418Da.

       MAVEX-REKORD KFT. Sp z o.o. Oddział w Polsce Firma zajmuje się także wykonaniem oraz dostawą części zamiennych do pojazdów szynowych, jak również prowadzi naprawy i remonty urządzeń technologicznych do mechanizacji napraw taboru kolejowego takich, jak: zapadnie trakcyjne, podnośniki śrubowe Kutruffa, urządzenia do prostowania pudeł wagonowych, prasy itp.

       Ponadto realizujemy serwis wyprodukowanych przez KOLZAM S.A. autobusów szynowych, eksploatowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., a udostępnionych do eksploatacji przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Posiadamy odpowiednią bazę zaopatrzeniową, przeszkolony personel i niezbędny w tym zakresie know-how.

       Działalność firmy jest bardzo zróżnicowana, co świadczy o posiadaniu wysoko wykwalifikowanego zaplecza techniczno-produkcyjnego i opanowaniu szerokiej problematyki dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej.

       W przedsiębiorstwie silną pozycję odgrywa zaplecze techniczno-konstrukcyjne. Każdy wykonany lub modernizowany produkt stanowi nowatorskie rozwiązanie techniczne, opracowane samodzielnie bądź we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi jak np. IPS „TABOR” w Poznaniu. Współpraca z ośrodkami badawczymi i ośrodkami technologicznymi producentów zespołów stosowanych w pojazdach szynowych stanowi ważny element edukacyjny kadry technicznej.

dotacje unijne