Strategia marketingowa

Największy nacisk w firmie kładzie się na produkcję w przyszłości nowych wyrobów z przeznaczeniem dla kolei jak również dla innych sektorów przemysłu z wykorzystaniem najnowszej myśli technicznej. Nie mniej ważną działalnością są wykonywane usługi remontowe i modernizacje pojazdów oraz urządzeń, których wysoką jakość potwierdzają nasi kontrahenci. Cel ten jest osiągany przez samokontrolę służb produkcyjnych, współdziałanie    służb    kontroli   wewnętrznej z komisarzami oraz inspektorami dopuszczającymi pojazdy i urządzenia do eksploatacji.


Aby sprostać wymaganiom stawianym przez klientów firma zacieśnia współpracę z różnymi ośrodkami projektowo-badawczymi między innymi z Instytutem Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu, CBK PKP w Poznaniu, Biurem Projektowym TRANSKOL w Ostrowie Wlkp., Instytutem Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Powstaje w ten sposób silny potencjał intelektualny i techniczny. Współpraca „MAVEX-REKORD” z licznymi instytucjami badawczymi zapewnia wysoką jakość produktów i stwarza możliwości ich przyszłego eksportu.
Należy podkreślić, że opracowywane w ten sposób rozwiązania techniczne i technologiczne są własnością firmy i traktujemy je jako wartości intelektualne .


Firma w najbliższym czasie zamierza:

 

  • skierować znaczne nakłady finansowe na modernizację potencjału technologicznego oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii pod kątem spełnienia obowiązujących przepisów i coraz wyższych wymagań klientów,
  • zwiększyć i zrestrukturyzować zatrudnienie w celu poszerzenia zakresu produkcji i świadczenia usług,
  • zmodernizować i doposażyć park maszynowy dostosowując go do planowanego rozwoju firmy i programu produkcji.
dotacje unijne