Charakterystyka firmy

MAVEX-REKORD KFT. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Raciborzu jest oddziałem węgierskiej spółki MAVEX-REKORD KFT., która od końca lat 90-tych jest dostawcą podzespołów do taboru kolejowego dla kolei węgierskich, słowackich, czeskich i polskich. W latach 2001 – 2004 MAVEX-REKORD KFT. dostarczała kompletne zespoły napędowe i inne podzespoły do produkowanych w Raciborzu autobusów szynowych. Główną siedzibą spółki jest duży zakład kolejowy usytuowany w centrum Budapesztu na obszarze ponad 6 ha.


MAVEX-REKORD KFT. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, pod względem technicznym i tematycznym, jest kontynuatorem raciborskich Zakładów Kolejowych, których początki sięgają końca XIX w., kiedy to w Raciborzu powstały pierwsze Zakłady Mechaniczne. MAVEX-REKORD prowadzi działalność na tym właśnie terenie, gdzie przed restrukturyzacją PKP istniał KZMiSD „Racibórz”, znany bardziej jako „KOLZAM” Racibórz. W roku 2007 MAVEX-REKORD zakupił w całości przedsiębiorstwo KZPR REMKOL Sp. z o.o., z siedzibą w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7.


Oddział tworzy obecnie skonsolidowana kadra inżynieryjno-techniczna i warsztatowa wywodząca się z dawnych zakładów PKP KZMiSD „Racibórz” , KOLZAM S.A. i REMKOL Sp. z o.o., w tym konstruktorzy „raciborskich” pojazdów szynowych (warto nadmienić, że raciborskie pomocnicze pojazdy szynowe stanowią połowę tego typu taboru w Polsce). Obecność silnego zaplecza finansowego, technicznego i bazy zaopatrzeniowej firmy macierzystej stanowi solidną bazę rozwojową dla naszego Oddziału. W chwili obecnej zatrudniamy ponad 50 pracowników.

dotacje unijne